Kirken i Ringsaker

Perspektivskissen viser hvordan Ringsaker kirken kan ha sett ut i sin opprinnelige middelalderskikkelse. Planen viser 1200-tallets versjon med utbygde tverrskip, slik den også fremtrer i dag.

Flere bilder av Ringsaker kirke:

Ringsaker kirke ved bredden av Mjøsa

Vindeltrappen (Munkegangen) i Ringsaker kirke

Tegning grunnplan