Særlig på bildet oppe til høyre ser vi at mastene er telgjet flate, med skarpe kanter. Dette gir en virkning av "tremur" med åpninger, noe eget for denne kirken.
De svære liggende plankene med "Andreaskors" imellom kan være kommet på plass etter oppførelsen for å stabilisere bygningen.
Vi ser ar endel av ytterveggen er brutt for å gi plass til W. Olsen's tverrvinger.

Plan