Snittene viser kirken som den stod fra middelalderen av, før det laftede tilbygget mot vest, og W. Olsen's stavbygde tverrarmer. Herr ble intet fjernet, bare tilføyet.
Plan av kirken etter tilbygging i 1600-årene.