Under construction

BASILICA

Av
arkitekt Gunnar Bugge

Foto/tilrettelegning
Richard Norton

 

Nedenstående essay er en sammenligning og evaluering av middelalderens norske basilica contra en del karakteristiske stavkirker.
Her behandles den grunnleggende forskjell mellom de to typer, samt den "smitteeffekt" fra kontinentets samtidige steinarkitektur på Norges egenartede stavkirker som kan spores, i varierende grad. 

Forfatterens hovedtese er at stavkirken har sine historiske røtter i en tid langt forut for kristendommens opptreden i Norge - noe som gjør den til et av arkitekturhistoriens eiendommeligste innslag, og Norges kanskje egentlig eneste virkelig store bidrag innen europeisk bygningskunst.

Denne "kavalkaden" over et stykke arkitekturhistorie er ledsaget av en rekke illustrasjoner i svart/hvitt og farver, i nær link tilknytning til teksten.

  ENTER HER