Utlendingsdirektoratet

Ang. Min kone (redacted)                                                                                                                                06.05.13

F.nr. (redacted), DUFNR (redacted)


(Min kone) kom til Norge på familiegjenforeningsvisum 7.7.2011. Visumet må fornyes hvert år. Hun har permisjon uten lønn fra sitt arbeid i Central Branch of the Peoples Bank of China Guilin. Jeg har tidligere denne måneden fortalt henne at jeg ikke ønsker at hennes visum fornyes. Jeg ba henne reise tilbake til Kina og forsøke å rette på noen av de alvorlige økonomiske forhold som er helt uforenelige med et fortsatt ekteskap. Et annet forhold er hennes uttalelser til ulike individer om at hennes ekteskap med meg er noe hun må «tåle» og «holde ut med» for å få permanent oppholdstillatelse i Norge. Jeg føler meg utnyttet og såret.


Det 18.04.13 oppdaget (min kone) at ei kinesisk venninne skulle reise hjem til Kina 04.05.15. (Min kone) ba meg kjøpe flybillett for henne på denne datoen. Jeg har kjøpte en tur-retur billett. (7.446,00 NOK).


Nylig mottok jeg opplysninger om at hun hadde vært i kontakt med Krise- og incestsenteret i Follo. Jeg har forstått det slik at hun arbeidet med en klage om sitt boforhold. Jeg har fått vite at klagen også skulle inneholde påstander om en eller annen form for seksuelle overgrep. Dette ble jeg svært forskrekket over å høre da jeg aldri noen gang har lagt hånd på henne eller på noen annen måte presset henne til seksuelt samkvem!


Etter at jeg ble kjent med dette har jeg hatt en samtale med UDI og politiet i Follo.


Den 25.04.13 har (min kone) flyttet til Krise- og incestsenteret i Follo. Jeg har forstått det slik at hun har fått råd om å la være å fly hjem til Kina. Det er ikke mulig å få refundert flybilletten.


Jeg har hørt at hun søker oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 53 bokstav b.

«b) samlivet er opphørt, og det er grunn til å anta at utlendingen eller eventuelle barn har blitt mishandlet i samlivsforholdet.»

I denne forbindelse ønsker jeg å komme med en del opplysninger om vårt forhold.

I den tiden etter vi kom til Norge ville hun at hennes, den gang 18 år gamle sønn, F. 15.02.93, skulle komme til Norge. Et forslag var å få han inn på en skole.

Slik som jeg kjenner hennes sønn, er han over hodet ikke interessert i å studere. Det ble påstått at hans far skulle finansiere dette. Innmeldingsavgift for et år på den skolen som ble vurdert, var ca. 94.000 kr. I tillegg er det en del andre kostnader. Hans far,- som han og min kone har svært lite kontakt med, skulle finansiere dette. I følge retts dokumenter fra Xianghan District People’s Court, Guilin datert 01.17.2000 saksøkte min kones tidligere mann henne for å få skilsmisse. Det ble besluttet at sønnen skulle bo hos min kone. Hans far skulle betale barnebidrag tilsvarende 300 norske kroner.

Jeg syntes det var rart at han nå skal kunne finansiere sønnens skolegang og opphold i Norge.

Høsten 2011 var det flere diskusjoner, via google oversettelsesprogram, om økonomiske forhold. Helt siden hun kom til Norge har jeg gitt henne kr. 4000 hver måned. Dette er litt mer en hun tjent på hennes arbeid i Kina. Hun ville ha 250.000 for å betale «bank loans» på leiligheten hennes i Kina. Hele beløpet skulle, i følge henne, betales februar 2012. Jeg mente hun burde selge leiligheten og kjøpe en billigere som hun hadde råd til. Hun driver med aksjer spekulasjon for å «vinne tilbake penger hun har tapt»! Jeg har flere ganger innstendig bedt henne å avslutte denne aksjespekulasjonen. Hun begynte å gråte og fortalte at aksjene var «untraidable».

Jeg bestilte en time hos Familievernkontoret i Follo for å diskutere sakene. På møte den 29.11.11 ble vi, etter en del mekling, enig om at jeg skulle hjelpe henne med 50.000 NOK. Pengene hadde vi med til Kina julen 2011.

Jeg liker veldig dårlig å måtte uttale meg om veldig private ting. Imidlertid har det kommet påstander om noen slags mishandling, som gjør at jeg føler jeg må forklare og forsvare meg:

Det har blitt en betydelig forskjell når det gjelder vårt intime forhold før og etter at vi inngikk ekteskap. Hennes forklaring var at det i forkant av ekteskapet var veldig mange dager hvor hun hadde fri fra jobben; Alt ville være meget bedre så snart hun kom til Norge og ikke trengte å jobbe.

Det ble ingen forbedring. I diskusjoner om vårt seksuelle forhold, sa min kone «Jeg har ikke nektet deg.» Dette gjorde meg veldig trist. Å gjøre seksuelle tilnærmelser mot en person som ikke ønsker det, er etter min oppfatning en form for overgrep. Det var åpenbart at vi trengte hjelp fra en fagperson som kjente til både østlig og vestlig kulturelle forskjeller når det gjelder seksualitet og intimitet.

Vinteren 2012 var det en god del vanskelige diskusjoner gjennom «googleoversetter» om vårt seksuelle forhold. Hun nektet plent å ble med på familievernkontor eller samarbeide med andre helsepersonell om vårt seksuelle problemer. Hun påsto at det var kun jeg som hadde problem fordi «hun nektet meg ikke». Jeg søkte på internet og fant en kinesisk lege. Han var ferdig utdannet som lege i Kina i 1982. Han har arbeidet ved avdeling for patologi og gynekologi ved Shanghai International Mother and Child Health Care Hospital, der han forsket på prevensjon, og særlig IUD-relaterte emner. I 1994 fikk han permanent autorisasjon som lege i Norge.

Jeg sendt følgende mail til legen:

Dr. Zhang Benli
Jeg har giftet meg med en kinesisk kvinne som er 48 år I februar 2011. Vi kom til Norge juli 2011.
Hun er i norsk opplæring men sliter en del med dette. Etterhvert har det utviklet en del problemer i vårt seksuelle liv. Problemene er en kombinasjon av kulturelle forskjeller og dårlige kommunikasjon. (Googleoversetter eigner seg svært dårlige når det gjelder slike problemer.)
Det er ønskelig med faglig bistand fra lege, eller annen fagperson som snakker kinesiske og har innsikt i de aktuelle kulturelle forskjeller.
Kan du hjelpe oss med dette eventuelt anbefale en annen fagperson?
Mvh
Richard Norton

Min kone sa at det var fullstendige uaktuelt å ble med meg til denne legen for et samtale. Imidlertid har min kone ingen hemninger med å diskutere vårt seksuelle liv med ufaglærte kinesiske venner.

Vinteren 2012 var jeg sterkt i tvil om jeg ønsket å signere for en ny midlertidig oppholdstillatelse. Det var tilnærmet ingen seksualitet eller intimitet i vårt forhold. Det økonomiske forhold i Kina syntes å være en permanent krise og en enorm psykisk belastning for min kone. Hun ønsket ikke å selge sin store leilighet på over 100 m2, hvor hennes sønn, som hverken arbeider eller studerer bor og kjøpe en rimeligere. Hun nektet å følge mitt råd om å slutte med forsøk på å «vinne tapte penger tilbake» med spekulasjon i det kinesiske aksjemarkedet.

En ny krise oppsto 10.02.12: Hennes yngre bror Liu Jing Chun, lånte en bil fra sine arbeidsgivere og var involvert i en trafikkulykke med flere personskader. Han mangler førerkort og kjørte fra ulykkesstedet og forlot de skadede. De skadede var fremdeles på sykehus 17.02.12 da min kone fortalte meg om ulykken. I følge min kone, ville utgiftene forbundet med ulykken være ca. 250.000.

Det var også diskusjoner om hennes sønns besøk til Norge, som jeg opplevde som problematiske. Det var noe som skurret med hennes grunner for å få sønnen til Norge. Jeg ble usikker på om at han kanskje ville arbeide ulovlig og la være å returnere til Kina når visumet utløpte.

Grunnen til at jeg gikk med på å undertegne ny søknad om midlertidig oppholdstillatelse 2012, var kontakt med Martha Tsai Chan. Martha Tsai Chan er sykepleier og kinesisk lærer for de to ukers samfunnsfagundervisning som innvandrere er forpliktet til å delta i. Marthas mann er lege. Vi hadde en god del kontakt med Martha og mannen hennes privat, i perioder flere ganger ukentlig. Kanskje de kunne hjelpe min kone og meg med forholdet?

I begynnelsen virket Martha ganske skeptisk til meg. Jeg trodde det skyldes at hun var dypt personlig kristian og jeg var ateist. Det virket som om hun hadde fått ganske mye feil informasjon om meg. Etter hvert ble forholdet til Martha mye bedre og det viste seg at min kone var opphav til mye av feilinformasjonen.

I juli var det mange vanskelig diskusjoner om hennes ønske om å få sønnen til Norge. Det er spesielle utfordringer når det gjelder hennes sønn som tilhører Kinas ettbarnspolitikk generasjon. (- Kjent som «The Little Emperor Syndrome».) I Kina pleier han å være opp om natten og bruke pc til støyende spill og chatting. Han kunne banke på vårt soveroms dør når som helst midt på natta eller tidlig om morgningen og be mama om ting som mobil lader, shampo, klær, penger o.l.

Det var meningen han skulle besøke oss i august mens min kone gikk på norsk kurs. Da sa jeg fra at han måtte følge noen regler; Jeg ville ikke at han skulle røyke inne og jeg vil ikke betale for hans røyking. Jeg ønsket en eller annen plan. Jeg var bekymret for at han ville kjede seg.
Jeg bestilte en samtale med tolk ved familievernkontor 9.7.2012. Søndag kveld 8.07.12 hadde jeg og min kone besøk av Martha Tsai Chan, som er sykepleier, og hennes mann, som er lege, og har bodd her i 15 år. Etter Martha og min kone hadde snakket en del sammen på kinesisk, fortalte Martha meg at hun mente vi ikke kunne stole på at familievernkontoret overholdt sin taushetsplikt! Dette gjaldt særlig tolken. Det kunne gå rykter i det kinesiske miljøet. Martha foreslo at vi brukte henne som tolk og mekler istedenfor familievernkontoret. Jeg mente at det var nærmest utenkelig at familievernkontoret eller tolken ikke overholdt sin lovpålagte taushetsplikt. Dessverre lot jeg meg overtale til å avbestille avtalen med familievernkontoret.
Det ble gjort en del forberedende arbeid for å skaffe sønnen turist visum og Marthe hjalp meg skrive et invitasjonsbrev til min konas sønn. Av et eller annet, for meg ukjent grunn, sluttet min kone med innsatsen for å få han til Norge. Dette var jeg glad for fordi jeg var svært bekymret for hvordan dette skulle gå.
Nye diskusjoner om et besøk fra sønnen oppsto i oktober. Jeg mottok følgende epost fra sønnen.

Date: 20.10.2012 21:05
From: 38443559@qq.com
To: Richard Norton
Subject: Hi,I want to visit to you and my mother.
Nihao,Richard.How are you?Is Norway weather good?Guilin is start to cold.My mother and you should take care of yourself,please.I read English book everyday.I miss my mother a lot.I want to visit her and you.And,I want to find some work that I can do.Can you send the invitations to me?
From:Allen Huan

Jeg påpekte at det er ikke anledning til å arbeide på et turistvisum. Dette ble nok dessverre tolket som at jeg ikke ønsket hennes sønn til Norge. Hun gjorde et nytt forsøk i desember / januar 2013. Denne gangen var det mening at han skulle bo på en annen adresse. Jeg forklart at hvis jeg skal stå som garantist må han bo på adressen i visumsøknaden.

Det oppsto episoder i august/september som jeg opplevde som svært alvorlige tillitsbrudd mellom meg og kone. Det ene forholdet gjelder et brev min kone sendte til Martha som inneholder tekst som kan tolkes i retning av at min kone har planer om å forlate meg så snart hun har lært språket, fått jobb og fått permanent oppholdstillatelse.

Den andre gjelder kontakt med en mann som min kone forsøkte å holde hemmelig for meg.
Episodene er detaljert beskrevet under pseudonavnet «Badnews» har: http://hongkong.asiaxpat.com/forums/marriage-relationships/threads/148458.asp

På bakgrunn av dette vurderte jeg høsten 2012 om å søke skilsmisse og forsøke å overtale henne til å reise tilbake til Kina. Hvis hun nektet å reise tilbake, ville resultatet bli et problem som kunne vedvare helt til hennes visum gikk ut juli 2013. Jeg valgte derfor å gjøre et forsøk på å redde ekteskapet. Jeg søkte kontakt med personer i hennes sosiale nettverk for å få kunnskap og råd.

Med betydelig motstand overtalt jeg min kone å ble med på samtaler med tolk på familievernkontoret. Hun skrev følgende i google translatør: «我是不愿意去办公室的。我认为我们之间没有问题。» (Jeg ønsker ikke å gå til kontoret. Jeg tror at det er ingen problem mellom oss.)

Viser til vedlagt journalnotater samt «Noen kommentar til vedlagt Journalnotater Familievernkontoret i Follo».

En kinesisk kvinne, som var gift med en dansk mann, hadde besøkt oss i flere uker i Norge høsten 2011. Jeg opprettet en kontakt med hennes mann og fortalte om problemene. Han fortalte meg en god del ting han hadde hørt fra hans kone. Han advarte meg at min kone hadde spurt hans kone om hun kunne hjelpe min kone finne en dansk man.

Jeg konfronterte min kone med dette på familievernkontoret 12.12.12. Da vi kom hjem var hun meget sint. Hun viste hun meg chatt-loggen med hans kone som forsøk på å motbevise påstanden. (Jeg regner med at hvis min kone har uttalte noe slikt, er det muntlig mens hun var på besøk hos oss i Norge.)

Jeg fant naturligvis ingen ting om Danske kjærester i chatt loggen men jeg fant noen andre oppsiktsvekkende bemerkninger.
我们的婚姻失败了,既然有选择,就让自己在挑战一次吧. Human translator “our marriage is failed. Since I still have a choice, I will give myself a challenge”

我只有等到拿到长签证,再与他说,如果说不通,我就跟他分开. Google translator « I only wait to get long visa, and then he said, if does not make sense, and I told him to separate». According to my Chinese friends this means my wife will play along and tolerate me until she gets a permanent residence permit. Then if the relationship is not agreeable she will separate and divorce.

På side 4 første avsnitt I Journalnotat, sak nr.284477; Norton, Richard, er det nevnt ei kinesisk kvinne som jeg hjelper med kjøreundervisning. Hun hetter NN-01 tel. (redacted), redacted@yahoo.com. Siden begynnelsen av desember 2012 frem til sen april har jeg og min kone hatt hyppige kontakt med henne. Jeg har lært henne å kjøre bil. Til gjengjeld skulle hun forsøke å hjelpe min kone og jeg med forholdet. Hun har også litt kontakt med min konas bror i Kina.

Helt siden min kom til Norge har hun hatt vanskelig samtaler med sin bror, Liu Jing Chuan, og søster i Kina. Noen ganger bruker hun en av mine datamaskiner for å snakke og da hører jeg begge sidene av samtalen. Jeg har gitt henne et skype abonnent som kan brukes på mobilen hennes. Disse samtalene er ofte preget av krangling, fortvilelse, oppgitthet og desperasjon. Ofte har hun tårer i øyne. Det her vært mange slik samtaler i det siste. Samtalene dreier seg, i hovedsak, om økonomiske forhold i følge min kone. Hun er lite villige å snakke med meg om dette.

Jeg fikk høre fra kilder i Kina at broen holdt på med lykkespill/gambling og ulike finansielle akrobatikk. Han skyldt folk masse penger og det var min kone som måte hjelp han. Det 4000 NOK jeg ga min kone var latterlig lav. Min kone egentlig ikke ønsket å ble i Norge med broren insistert at hun holde ut av ren økonomiske årsaker.

Av et eller annet grunn har min kones yngre bror en enormt påvirknings kraft på henne. I forsøk på å få han til å forstå situasjonen begynte jeg å skrive til han og den yngre søster.

Mail To (redacted) 16.04.13

My sources in China warn me that Jing is contriving with her brother about false sexual abuse allegations. I would like you to write a note about the letter she burnt in your woodstove. Such a note may be valuable if the police are involved. Can you remember if there was any mention of sexual abuse? She is now writing a new such letter and getting advice from her brother.
Richard

En av mine kilder i Kina forteller meg at vedkommende sannsynligvis er avslørt!

Min kones bror svarer med et langt brev på kinesisk.
Han sier at jeg burde vær flau når jeg sier at jeg ga min kone bare 4000 kroner i måneden. Et latterlig lavt beløp. Han påstår at hun tjente «langt mer enn 4000 i Kina». Dette er ikke korrekt. Min kone opplyste til meg i januar 2011 at hennes inntekt fra banken var 3800 CNY som pr i dag er 3582 NOK. Han påstår at «4000 er bare en svært grunnleggende livredning.» Han har tydeligvis ikke lest mitt brev til ham av 30.03.13 hvor jeg drøftet gjennomsnittsinntekter i Kina.

Han påstår at jeg krenker personvernet til min kone ved å lese hennes chatt-log. Det er helt feil. Hun har selv vist meg chatt-loggen. Mer om dette senere i dette skrivet.

Jeg har to datamaskiner på et bord rett ved siden av hverandre. Den min kone vanligvis bruker har norsk Windows. Vi har installert flere kinesisk programmer, QQ som er et chatt program, programmer installert for å se på kinesiske film, noen spill og flere andre som jeg ikke vet hva er fordi alt tekst er på kinesisk. Jeg må hjelpe henne fordi hun er svak i Norsk. Det har vært en god del problemer med disse kinesiske programmer som bl.a. popups med kinesiske reklame, skjermer som plutselig skrur seg av, plutselig gjenstart og sikkerhets problemer. 07.10.11 mottok jeg en svindel forsøk fra noen som hacket hennes mail konto hhaa7892000@yahoo.com.cn konto. Hun fikk kontoen tilbake men mistet den igjen for et par måneder siden.

En gang i april så jeg at min kone hold på å gjøre noe uvanlig med QQ programmet. QQ er samling av kinesiske programmer som likner facebook, skype og msn. Det virket som om hun lagret eller installerte et eller annet. Et horisontalt bar gikk sakte fra venstre til høyre. Jeg fulgte litt nervøs med. Det er viktig at min kone kan kommunisere med sin familie og venner og se på kinesiske film men jeg stoler ikke helt på alle disse kinesiske programmer. Internettet har vare usedvanlig treg i mange måneder. Jeg har nylig oppdaget at det er en program min kone har installert som hetter «Funshion» som nedlaster kinesisk film i bakgrunn! Programmet viser også reklame popups.

14.04.13 viser min kone meg noen filer på skjermen. Filene inneholdt kun kinesisk tekst. Hun virker sint og vil ha en forklaring på hva denne filen er. «Hva er dette?» «Kan du fortelle meg?». Hun skriver flere ting i google oversetter som jeg ikke helt forsto: «dette er broren min». «hvorfor jeg er interessert.» «Unnskyld meg, jeg trenger å forklare hva?», «Vennligst oppgi en grunn til å tro…», «Jeg tro ikke på årsaken.», «Du tar mitt ekteskap åpent spill», «Du tar mitt ekteskap åpent vitser», «Du er ikke ansvarlig for ekteskapet mitt.», «Du er en løgner.», «Jeg sier sikkert: bly, er vårt sexliv ikke bra, så du vil sende meg tilbake til Kina?»

Jeg ber henne roe seg ned og sier jeg skal undersøke filene senere.

Filene viste seg å være chatt-loggen fra QQ. En av filene er på over 46 mb! Pga. av noe av innholdet i filene, og av hensyn til mine kilder i Kina, ba Jeg NN-01 meddele min kone at hun ikke måtte bruke mine datamaskiner for kommunikasjon som jeg, hennes ektemann, fordi du da gir meg fullt innsyn i ting du skriver på min maskin. «You must not write anything at all on my computers you do not want me to see!» Jeg sa det flere ganger på ulike måter og ba om bekreftelse på at min kone hadde fult ut forstått dette.

Jeg har min kones passord til NAV, banken, Skype, epost osv. Hun har gitt meg disse fordi jeg må hjelpe henne med NAV, banken osv. Jeg fortalt henne at hun måtte skaffe noen andre å hjelpe henne med dette og ba henne om forandre alle passordene.

Den store filen er vanskelig å håndtere. Maksimum filstørrelse for Word 2010 er 32 mb. Jeg har kun sett på en liten del. Jeg finner mange bekreftelser på Informasjon som jeg har fått fra andre kilder. Hun er irritert fordi jeg alltid sitter ved siden av henne når hun er online, jeg kjører henne til og fra skolen. Hun «tør ikke å ha en boyfriend». Det er mange eksempler hvor hun sier at hensikten med ekteskapet er å få permanent oppholdstillatelse i Norge. Etter tre år «i’m free». Hun snakker veldig mange ganger om at vårt ekteskap er noe hun må «tåle» og «holde ut med», «endure» til hun får permanent oppholdstillatelse. Jeg finner mange eksempler på finansiell virksomhet på det kinesiske aksjemarkedet, private lån osv. som hun har holdt skjult for meg.

Konklusjon:

Min kone har åpenbart, helt siden hun kom til Norge, vært fokusert på å skaffe seg permanent oppholdstillatelse ved å utnytte meg. Hun har ikke vært ærlig om sine økonomiske forhold. Hun har ikke samarbeidet om de mange utfordringer vi har møtt i vårt ekteskap. Hun har vært svært motvillig til å få hjelp fra familievernkontoret eller andre faglige instanser. Hun sier «Jeg tror at det er ingen problem mellom oss». Når hun forstår at jeg ønsker ikke at hun får fornyet sitt visum så oppdager jeg at hun forteller om veldig mange problemer som gjør at hun må flykte til krisesenteret fordi hun mener seg mishandlet.

Hennes mål med ekteskapet har ikke vært familiegjenforening med meg. Dette har gjort meg svært ulykkelig.


Richard Norton