Den utrolige portalen fra en tidligere Urnes-kirke er innpasset
i nordveggen - pietet på 1100-tallet!