Spor i taket, og slisser i mellomstolpene i nordvegen tyder på at kirken har hatt tverrvinger.