I dag har Tjølling kirke et karakteristisk valmet tretak anlagt rett på sideskipsveggene, 
 med mønehøyde som korets.