I dagens Tjølling-kirke er åpningen mellom tverr- og sideskip murt igjen; de "båsene" som derved oppstår virker umotivert, når man ikke kjenner årsaken.