Tjølling Kirke
(Øst fra Larvik)

 

Grunnplan av kirken slik den er nå med rester av den gamle fundament inntegnet.
Etter C Berners tegning
Grunnplan av kirken slik den sannsynligvis så ut i middelalderen. Tjølling kirke slik den kan ha sett ut på 1200 tallet.

 

Noen bilder fra inne i Tjølling kirke.