Terning-kapiteler , og Andreas-kors som skjærer seg inn i dem så uheldig 
at de kan være satt inn senere, til stabilisering av bygningen".