Sylindriske kapiteler, som her på syd-døren,
virker mere "material-riktig".