String switches (snor-brytere)

 

Til venstre er en string switch fra slutten av 80-tallet. Hyssingen/snoren går gjennom apparatet over en spole og ned gjennom et hull i bunnen til et lodd. Den andre delen av hyssingen holdes av eleven.
Bevegelser i hyssingen får spolen til å rotere som igjen produserer strøm. Strømmen måles fortløpende av via et dataprogram. Bevegelser i den ene retning produserer positiv strøm og i den andre retningen negativ. Raske bevegelser produserer høyere volt enn sakte bevegelser. Følgelig er det mulig for dataprogrammet å skille mellom raske ufrivillige bevegelser og operante (”viljestyrte”) bevegelser. Det er også en motor med en kort hyssing som legger på tvers over den lange hyssingen. Når motoren skrus på ble det produsert en lyd og hyssingen ble strammet over den lange hyssingen slik at eleven kjenner et napp snoren.
Dette ble brukt med en svært svakfungerende elev i forsøk på å få vedkommende til å skru på en kassettspiller.
 

Her er en video fra siste halvdel av 80-tallet av string switch brukt sammen med en kassettspiller.

String switch used with a cassette player. The apparatus is monitored by a data program. Pulling the string results in music from the cassette player. Video is from ca. 1988.

 

 

Her er en string switch (snorbryter) jeg laget til en beboer på min nåværende arbeids plass, Holtet bosenter og Verksted. Den ble brukt for å skru på en kassettspiller.

 

Til venstre er en tegning av en indestruktable string switch som jeg tegnet for psykolog Arild Karlsen.
Personen som skulle bruke bryteren hadde en tendens til å ødelegge ting.
 

 

 

Tilbake til hjelpemidler, oppfinnelser ...