Ved utgraving under stavkirken i Lom fant man stolpehull etter en tidligere kirke - som forøvrig ved flere andre stavkirker. Nåværende plan er vist med strek, stolpehullene fylt.