Stavløe fra Jølster, Norsk Folkemuseum.
Bærestolpe Skråband Skråband Skråbånd Sperre Bærestolpe Skråband Bærestolpe Bærestolpe Sperre Tverrbete Tverrbete Tverrbete Tverrbete Takås Takås Vi ser at bærende stolper og den "påhengte" bordveggen er adskilt ved en drøye 1 m bred passasje - et trekk vi finner igjen i stavkirken. Herved økes inne-arealet.

Hold musen still over de forskjellige konstruktive ledd for å få frem navn.

 

Bærestolpe Bærestolpe Bærestolpe Bærestolpe Bærestolpe Bærestolpe Bærestolpe Bærestolpe Takås Takås Takås Takås Tverrbete Tverrbete Tverrbete Tverrbete

 

 

Sperre takås takås Skråbånd Skråbånd Tverrbete Bærestolpe Bærestolpe Bærestolpe Bærestolpe Bærestolpe Bærestolpe Skråbånd takås Sperre Sperre Sperre Tverrbete