Spor i grunnen etter en tidligere Urnes kirke røper at den har hatt fire fri jordgravne master nær hjørnene. Tegning, H Christie, Knud J. Krogh.