Vesentlige trekk i stavkirken kunne lånes fra skipsbyggingen, som avstivningen med vinkelvokste "knær" i alle ledd. 
Osebergskpet til venstre, Tuneskipets "mastefisk" tilhøyre.