Ringsaker-basilikaen med "riktige" tverrskip og sentraltårn i bredde som hovedskipet. (Spir fra 1694).