Slik kan Ringebu-kirken ha sett ut før ombyggingen på 1600-tallet. Hevet midtrom, smalere kor med apsis, og svalgang. På nordsiden kan fremdeles påvises spor etter en ( av to?) tverrvinger - Ringebu kan ha vært en korskirke alt i middelalderen.