Stavkirken i Årdal ble dessverre revet. Den må ha vært grandios
med sitt ruvende klokketårn, tilføyet kort etter oppførelsen. Der er brukt stav-
verksteknikk, med mengder av "knær" i forbindelsene, og man kunne hjelpe seg med
skråttstilte master. Tårnfoten tjente som inngangsparti (narthex) og våpenhus. Nye og større klokker kunne ikke plasseres i takrytteren, og gjorde det robuste tårnet i vest påkrevet.