Noen kommentar til vedlagt Journalnotater fra Familievernkontoret i Follo.

Journalnotat, sak nr.251691; Norton, Richard.

29.11.2011

Viser til side 1 nest sist setning om «…og et lån som hun hadde med seg fra Kina.»

Lånet var angivelig på 250.000 NOK. På møtet ba jeg henne innstendig, nok en gang, om å avvikle hennes forsøk på å «vinne tapte penger tilbake» med spekulasjon i det kinesiske aksjemarkedet, gambling og andre tvilsom finansielle akrobatikk.

På dette møtet ble vi, etter en del mekling, enig om at jeg skulle hjelpe henne med 50.000 NOK.

Journalnotat, sak nr.284477; Norton, Richard».

Side 1

Møtet med Familievernkontoret 09.07.2012 ble avbestilt.

Side 1 og 2 møtet 21.11.2012.

Har er det «maskinskrevet brevet» jeg hadde med på møtet samt mitt eget referat.

Stikkord til møtet 21.11.12

Om taushetsplikt (Martha og årsaken til avbestilling av avtale med familievernkontor 9.7.2012).

Hensikten med hjelp fra familievernkontor. Det er fagfolk som er utdannet til å hjelpe og gi råd og veiledning om samlivsproblemer.

Det er veldige mye bra med forholdet. Etter min mening fungerte det ganske bra i november. Men det er noen alvorlig problemer. Du har i visse sammenhenger (når du ikke tror jeg vil få kjennskap til det) utrykt sterk misnøye. Du har nylig sagt (til enkelt andre) at du følte deg kontrollert/overvåket. Hvordan syntes du ekteskapet fungerer?

Vi skal ikke gå i detaljer men det skjedde noen hendelser i sommer som jeg fant sjokkerende og rystende. Det er noe informasjon jeg trenger å formidle til deg. Vi trenger egentlig ingen diskusjoner rundt dette. Du trenger ikke å kommentere eller forsvare deg.

På bakgrunn av noen hendelser i sommer Jeg har gjort en del observasjoner og undersøkelser.

1. Jeg har korrespondert en god del med Martha og ved en anledning snakket nesten 2 timer med henne i telefon.

2. Din korrespondanse med Martha er blitt grundig vurdert av flere personer med kinesisk som morsmål.

3. Jeg har vært i kontakt med andre kilder.

Konklusjon er at du ved flere anledninger har kommet med uttalelser som kan tolkes i retning av at du har tenkt å forlate meg så snart du har permanent oppholdstillatelse.

Du har ved flere anledninger kommet med uttalelser om meg som er svært negative og usanne. Et eksempel er at du påstår at jeg nekter deg kontakt med mannlige klassekamerater.

Du trenger ikke bestemme deg her og nå, men hvis du ønsker skilsmisse kommer jeg ikke til å motsette meg dette. Jeg betaler flybilletten din og vil medvirke til at dine eiendeler blir sendt tilbake til Kina. Jeg kommer til å gjøre dette tilbudet skriftlig med kopi hit, til Martha osv.

Jeg har giftet meg med deg fordi jeg ønsket et permanent ekteskap basert på gjensidig kjærlighet, tillit og ærlighet. Jeg ønsket å bygge en fremtid sammen med deg. Jeg har investert mye i deg og syntes ikke jeg fortjener å bli utnyttet.

Noen av dine negativ uttalelser (som jeg har fått kjennskap til) får meg til å lure på om dette er en strategi i forhold til krisesenteret/§53b. Dersom du blir mishandlet fysisk eller psykisk kan du gå til politiet/krisesenter og hvis mishandlingen er alvorlig nok vil du kanskje få oppholdstillatelse. Din venninne har vært på krisesenteret pga. angivelig psykisk mishandling. Hun fikk da bistand fra Martha. Hvis noen lyver eller kommer med falsk informasjon om meg til politiet eller noen andre offentligmyndighet, er det en krigserklæring!

En siste ting

Felleseie/særeie og skjevdelingsregler skal følges i forhold til ekteskapsloven.

Hvordan vi praktiserer.

Norsk rett vil trolig fordele vårt felleseie på en rettferdig måte i tilfelle skilsmisse. (Rakk Ikke å diskutere).

Jeg forventer at du korrigerer den uriktige påstanden (misforståelse kanskje) at jeg nekter å ha kontakt med mannlig klassekamerater overfor de personer du har fortalte det til.

Håper vi kan legge dette bak oss og jobbe sammen for fremtiden.

Din sønns besøk. (Skulle tas opp neste møte).

 

Egen referat

Hun benekter at hun har hatt planer om å forlate meg. Benekter at hun har sagt at jeg nekter henne kontakt med menn.

Jeg har katter. Husets tilstand da hun kom til Norge.

“Da hun kom til Norge spurte jeg alltid hvem hun ringte til.”

Snakk om lukt fra kattene. Får 4000 pr. måned. Jobbet i barnehagen sendt penger til Kina.

Hun påstår videre: Føler seg kontrollert. Får ikke gå alene noen steder. Har ingen venner i Norge. Jeg nekter henne kinesiske PC.

Snakk om (redacted) og synging som hun tror jeg har nektet henne.

 

Side 2 og 3 møtet 12.12.2012.

Har er mitt «nye maskinskrevede brev» som bli lest på møtet samt et brev på engelsk til Martha Tsai Chan.

 

Til møtet 12.12.12                                                                                                      12.12.12

Delvis referat fra møtet hos familievernkontoret 21.11.11 samt noen presiseringer og refleksjoner.

Taushetsplikt

Jeg informert om en avtale med familievernkontoret den 09.07.12 som beklageligvis var kansellert samme dag. Bakgrunn for kanselering var følgende: Søndag kveld 08.07.12 hadde jeg og min kone besøk av Martha Tsai Chan og hennes mann. Martha Tsai Chan er sykepleier og kinesiske lærer for de to ukers samfunnsfagundervisning som innvandrere er forpliktet til å delta i.

Etter Martha og min kone hadde snakket en del sammen på kinesisk, fortalte Martha meg at hun mente vi ikke kunne stole på at familievernkontoret overholdt sin taushetsplikt! Dette gjaldt særlig tolken. Det kunne gå rykter i det kinesiske miljøet. Martha foreslo at vi brukte henne som tolk og mekler istedenfor familievernkontoret. Jeg mente at det var nærmest utenkelig at familievernkontoret eller tolken ikke overholdt sin lovpålagte taushetsplikt. Dessverre fant jeg det hensiktsmessige å kansellere avtalen med familievernkontoret.

Familievernkontoret og tolken forsikret at de overholder taushetsplikt.

Min kone sa at hun egentlig ikke så noen behov for bistand fra familievernkontoret ”i det hele tatt”. Hun mente vi ikke hadde noen store problemer i ekteskapet. På oppfordring kom hun allikevel med en del punkter som hun opplever som problematisk.

1.               Kattene og husets tilstand da hun kom.

Mitt svar: Jeg har vært 100 % ærlig med min kone om mitt katteoppdrett – helt fra begynnelsen. Hun har sett mange bilder og video av kattene. Mens jeg var i Kina, store deler av perioden mellom oktober 2010 t.o.m. juli 2011 har en uteligger bodde hos meg og passet kattene. Han har ikke benyttet dusjen eller vaskemaskinen i denne perioden! Han har da heller ikke rengjort huset i denne perioden. Min kone fikk 4.000 kroner hver måned bl.a. av meg som kompensasjon for husarbeid og i tillegg tjente hun kr. 40.000 ved salg av kattunger.

2.               Da hun kom til Norge sa hun at jeg alltid spurte henne om hvem hun ringte til. Hun påstår at hun ikke fikk ta på mobilen.

Mitt svar: Dette er fordi hun ikke skulle ringe til sin bror i Kina med mitt kontantkort! Jeg ville ikke at hun skulle trykke på tastene på mobilen fordi hun ikke viste hva «slette», «ringe til» osv. betydde. Hun kan ha feiltolket meg som å være veldig restriktiv for i Kina er det svært billig å bruke mobiler.

3.               Jeg nekter henne kinesiske PC.

Mitt svar: Dette er helt feil. Jeg har riktignok hatt noen motforestillinger. Kinesiske PC-er ikke vesentlig billigere en norske. Det er et problem med garanti. Den kinesiske utgave av Windows som selges i Kina mangler funksjoner pga. kinesisk sensurlovgivning. Tastatur er identiske til vestlig tastatur. Siste men ikke minst hun bør lære norske ord som «slette», «lagre» , «lagre som» «avbryt» osv.

4.               Jeg har nektet/forhindret henne i å synge jf. epost (redacted) 18.05.12.

Mitt svar: Dette ikke korrekte. En åpenbar misforståelse. Hun har ikke forstått eposten.  

5.               Føler seg kontrollert. Får ikke gå alene noen steder. Hun sier at hun ikke har noen venner i Norge.

Mitt svar: Dette er nøyaktig slik som jeg opplevde det i Kina! Jeg kunne ikke snakke eller lese kinesisk. Ingen snakket engelsk. Jeg kunne ikke ta offentlig transport eller drosje alene. Jeg kunne ikke bruke penger. Jeg var fullstendig prisgitt og «kontrollert» av min kone! Jeg hadde det faktiske litt verre! Ingen gratis kinesiske kurs for meg. Ingen NAV til å hjelpe meg med jobb og integrering.

Jeg forklarte at det har vært noen hendelser sensommer og høst hvor bl.a. Martha var involvert som jeg fant sjokkerende, illojalitet og svært skuffende.

På bakgrunn av dette har jeg gjort en del observasjoner og undersøkelser.

1.     Jeg har korrespondert en del med Martha og ved en anledning snakket nesten 2 timer med henne i telefonen.

2.     Min kones korrespondanse med Martha er vurdert av flere personer med kinesisk som morsmål.

3.     Jeg har vært i kontakt med andre kilder som kjenner til min kone.

4.     Jeg kjenner min kone og klarer ofte å «lese» henne.

Min kones korrespondanse med Martha inneholder tekst som kan tolkes i retning av at min kone har planer om å forlate meg så snart hun har lært språket, fått jobb, permanent oppholdstillatelse og er uavhengig. Korrespondansen mellom min kone og Martha omtaler meg på en svært negativ måte og inneholder påstander som ikke medfører riktighet. Jeg kjenner til at min kone har gitt utrykk for misnøye med ekteskapet over for Martha og andre.

Jeg har giftet meg med min kone fordi jeg ønsket et permanent ekteskap basert på gjensidig kjærlighet, tillit, lojalitet og ærlighet. Jeg ønsket å bygge en fremtid sammen med henne. Jeg sa det på møtet og gjentar det her skriftlig. Hvis min kone ønsker skilsmisse motsetter jeg meg ikke dette. Jeg vil betale hennes tilbakereise til Kina og vil medvirke til at hennes eiendeler bli sent tilbake til kina. Jeg vil ikke fremsette noen krav om fordeling av felleseie ervervet etter ekteskapet.

 

Noen av de negativ uttalelser og beskyldninger mangler rot i virkeligheten og dette får meg til å lure på om dette er en strategi i forhold til utlendingsloven § 53 bokstav b.

§ 53. Fortsatt oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag

       En utlending som har oppholdstillatelse etter §§ 40 eller 41, skal etter søknad gis ny oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag dersom:

b) samlivet er opphørt, og det er grunn til å anta at utlendingen eller eventuelle barn har blitt mishandlet i samlivsforholdet.

Jeg kjenner til en kinesisk kvinne som har vært på krisesenter med sønnen sin pga. angivelig psykisk mishandling jf. § 53. Martha har vært sterkt engasjert i denne saken med veiledning og annet praktisk bistand. Marthas engasjement i denne saken er muligens hederlig men hennes involvering i min kones løgner, bedrageri og Marthas forfalskning av e-post er fullstendig forkastelig. Slik oppførsel fra en sykepleier og lærer i samfunnsfagundervisning av innvandrere er både oppsiktsvekkende og bekymringsverdig. Martha har fortalt meg at hun var usikker om min kones motiver for å inngå ekteskap med meg.

 

Jeg misliker sterkt å fremsette advarsler eller trusler, særlig rettet mot de som står meg nær. Dette kan ha ført til at jeg har formulert meg klossete eller mindre forståelig på forrige møtet så jeg gjentar det skriftlige her.

 

Jeg kommer ikke til å tolerere at noen, mot bedre vitende, lyver eller kommer med falske informasjoner/beskyldninger om meg til politiet, krisesenteret eller noen annen offentlig myndighet. Jeg er villig til å vie betydelige resurser til rettslig forfølgelse av personer som gjør dette. Falske påstander til offentlig myndighet om mishandling med den hensikt å skaffe urettmessig opphold i Norge vil føre til begjæring om skilsmisse.

 

Eliminasjon av en falsk § 53 sak som en fallskjerm er en forutsetning for videre konstruktivt arbeid med vårt forhold.

Hvis min kone oppriktig mener at hun har opplevd hendelser som kan betegnes som en eller annet form for mishandling må dette tas alvorlig. Jeg mener det er betimelig med en faglig evaluering om min kone er, eller har vært, utsatt for noen form av mishandling.

Det var enighet på møtet at det var ønskelig med fortsatt bistand fra familievernkontoret.

 

Richard Norton

Kopi: Martha Tsai Chan

///////////////////////////////

E-mail til Martha Tsai Chan

Subject; kindly refrain from any further involvement in this affair.

12.12.12

Martha Tsai Chan

As you can see from the report from the meeting I and my wife had at the family counseling office we are trying to save our marriage.

As you know my wife renews her visa each year. After three years she will be eligible for a permanent residence permit.

You are of course aware of section 53 in the Immigration Act (utlendingsloven) which gives a foreign national an opening to apply for a visa when “cohabitation has ceased, and there is reason to assume that the foreign national or any children have been abused during the cohabitation relationship.” 

Some of the communication between you and my wife appear to be a strategy to fabricate false evidence of psychological abuse on my part.  One concrete example is an e-mail my wife sent to you 16.08.12 which contained false allegations and very negative remarks about me which my wife refuses to let me read.

I sent you an e-mail 18.08.12 about her e-mail and the contrived conflict regarding your invitation to the Tusenfryd amusement park. You also mentioned in our telephone conversation 24.08.12 that you were unsure of my wife’s motives for marrying me. You claimed that there was nothing negative about me in the e-mail and quite to my surprise offered to forward the e-mail my wife refused to let me read! I overlooked your offer.

During a discussion 14.09.12 regarding, at least one, meeting with a man which my wife attempted to hide from me you again offered to forward her mail to me. You sent me a copy of my wife’s e-mail where all the negative remarks about me and her motives for coming to Norway were removed. You then lied to me when I asked you to send the entire e-mail including headers. 

Your behavior in connection with this affair is highly unethical. One of her remarks could be interpreted such that her primary intention is not family reunification but to gain a permanent residence permit. Are you knowingly aiding and abetting a foreigner to gain a residence permit under false pretenses?

I do not abuse my wife physically or psychologically.

Raising questions regarding problems that could occur in connection with her son coming to Norway is NOT abuse.

Raising questions about whether it is prudent to use over $1000 to buy her a mobile telephone is NOT abuse.

Asking that she accompany me to a doctor for the purpose of improving our sexual relationship is NOT abuse.

Asking that she follow the Confucius principle "Do not do to others what you do not want done to yourself" i.e not telling the truth, secret meetings with men etc. is NOT abuse.

False allegations related to section 53, even if you are not involved, will result in immediate forwarding of all correspondence, notes and other information to the police, Directorate of Immigration (UDI), The Women's Shelter (Krisesentersekretariate og Krisesenteret i Follo) and all other relevant public authorities. In addition I will do everything in my power to expose the case in the media including independent media, blogs, YouTube and the like.

If there ever are any legal proceedings related to this affair you can expect to be summoned as a witness.

In my opinion it would be in the best interest of all parties that you refrain from any further involvement in this affair.

Regards

Richard Norton

Haugenveien 37

1400 Ski

Copy : Family counseling office