Mikrobølgebevegelsesdetektor

 

I 1988 forsøkte vi å bruke en mikrobølge-bevegelsesdetektor som bryter. Se bilder til venstre.  Hensikten var å gi en dypt utviklingshemmet person mulighet til å skru på kassett spilleren sin. Bevegelsesdetektoren var i stand til å registrere veldig små bevegelser.

Bevegelsesdetektoren var koplet til en datamaskin. Når dataprogrammet registrerte en bevegelse skrudde den på kassettspilleren i ca. 30 sekunder. Ved øktens slutt ble data skrevet ut som et kumulativ kurve og deretter søylediagram.

 

Her er en video fra 1988 av et forsøk med systemet. Den kumulative kurven ved slutten av videoen, viser 25 responser i løpet av 9 minutter. Kurven viser at de fleste responsene var i starten av økten. I 6, 7 og 8 minutt, forkommer det kun en respons. Dette kan tolkes på flere måter. Det kan være alt fra at hun falt til ro på resonansplaten, som hun ligger på, til at hun ikke likte musikken.

 

 

 

Tilbake til hjelpemidler, oppfinnelser ...