Hurum

I Hurum og Lomen (Valdres) fjernet man på 17-1800 tallet ganske enkelt hele ytterveggen, og flyttet den ut i liv med tidligere svalgang.
Vi ser tydelig rillene der de loddrette veggtilene har vært passet inn.
Over både "kniplingskraven" av skråstrevere og det ny-innvunne rom la man en triviell bordhimling, men ødela i og for seg ikke noe av den fornemme middelalder strukturen.

Lomen