Sett utenfra likner Lomen like lite på en stavkirke, som Hoff på en basilica. Det kommer av at midtroms-taket på begge er ført ut til yttervegg, som måtte forhøyes tilsvarende.