Modellen viser det massive tilbygget mot vest i lafteverk, og Werner Olsen's rent "elegante" , stav- bygde tverrvinger mot nord og sør. Takrytteren hviler på middelalderens saksesperrer.