Kortilpasningen løses "pragmatisk" ved stikkbjelker innfelt i toppsvillen over koråpningen i skipets østvegg.I Kaupanger-kirken fører stikkbjelkene fra mastene i koret til toppsvillen, der vi ser det ubenyttede sporet for tileveggen.
På stikkbjelkene er reist egne små stolper for kortaket.

 

Stikkbjelken Stikkbjelken Toppsvill stolpe stolpe Toppsvill Stikkbjelken