Med de mange, i og for seg unødvendige mellommastene har man i Kaupanger villet fremkalle illusjonen av kolonnade, av kirkeskip.