Den mektige katedralen i Durham kan sees som forbilde for - eller som parallell til - vår lille Østlands-basilica. - De runde buene., "trommel"-søylene, terning-kapitelene taler samme språk.