Her har man kappet mellommastene på langsidene, men beholdt dem på kortsidene. Dette motvirker aksialiteten vest-øst. Borgund og stavkirkene av "Valdres-typen" (Hurum/Lomen/Hegge/Gol skiller seg fra "Vestlands-typen" Hopperstad/Kaupanger/Urnes m. fl. ved at kortsidene har 4 hhv. 5 master. Man måtte da kappe enten begge mellom-master, eller ingen, som eget for Borgund.