Hopperstad: Andreaskorsene, som så ubarmhjertig skjærer seg inn i kapitelene, kan være tilføyd etter oppførelsen, for å sikre stabiliteten.
Det samme kan være tilfelle i Lom.

Urnes: Vi ser at hjørnene er naglet på - nokså rimelig, med tanke på material-forbruket. På enkelte master er kapitelene allikevel hel ved.

På det mer materialeriktige sylinderkapitelet i Hurum finner vi denne mystiske "bladmannen", også kjent fra et par profane portaler.