Hurum stavkirke

Både Hurum og Lomen ble kraftig ombygd rundt år 1800. Ytterveggene ble fjernet, og ny satt opp i liv med svalgangene. Innerommet ble større, og gir i dag den finest tenkelige anledning til å studere bygningens edle middelalder-skjelett. Vi ser også spor etter den tidligere tileveggen i stolper og overligger.