Tilv. på modellen den tidligere stavkirken, deretter middelalderens basilica, så den "asymmetriske" versjonen da nordre midtskips-veggen måtte ned og endelig kirken som den ble etter 1702, med tårn i vest.

Tilhøyre modell v/ ing. Ole Ludvig Moen. Den gir et godt inntrykk av den "asymmetriske" kirken, etter brannen 1508."