Av Hamar domkirke står vesentlig en del av midtskipsveggen igjen, med sine svære søyler og buer.
Disse tilsvarer omtrent det som forsvant i Tjølling 1762 og dessuten i Hoff noe tidligere.