Særlig Hopperstad har svært utviklede baser for hjørnestolpene, som samler bunnsvillene i hjørnene.

 Til høyre ses også den fremstikkende enden på av
grunnrammen.