Snitt C - D Snitt A - B
Osebergskipet

Gravkammer av eik

Tegning etter Halvor Vreim 1931

Plan Taktroet tenkt fjernet.