Sett herfra virker tverrskipet bare som en forlengelse av sideskipet (Gamle Aker).