Det samme gjelder tverrskipene - om de hadde egne gavler mot syd og nord, eller bare var en fortsettelse av sideskipene forbi tårnfoten, som i Gamle Aker kirke.