"Krysset" utgjøres av de fire svære pillarene som bærer sentraltårnet. Dette får naturlig samme bredde som midtskipet, og kan virke noe overdimensjonert i sin massivitet. Her er vist gamle Aker, se også f. eks. Ringsaker.