St. Front, Perigueux, sydvest i Frankrike. Kuppel- systemet peker mot Bysanz - som også midtrommet i Hurum og Lomen stavkirker med litt fantasi kan gjøre.