I Urnes har man terningkapiteler, og følgelig også riktige arkivolter. Her tales stein-sprog.

I Borgund (øveste), som i Kaupanger (ned), har man latt tre være tre, og nøyd seg med en diskret opptrekking med svart.