Hovedrommet i en typisk mastekirke (Torpo). 
Planen nærmer seg kvadratet, er ikke retningsdominert, innrammes av omgangen.