Hallvards-basilikaen i Oslo. Skipet er retningsdominert vest-Ýst, lengden egentlig ubegrenset.